Return to Bahasa Malaysia

Kata Nama (Khas, Am, Diri)

1. Kata nama terbahagi kepada kata nama am dan kata nama khas. 
2. Kata nama am ialah kata yang merujuk kepada nama manusia, binatang, benda, tempat, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya secara umum. 
3. Kata nama khas ialah kata yang merujuk kepada nama manusia, binatang, benda, tempat, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya secara khusus. 
 

 

21-03-2013 09-25-19 AM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Kata ganti nama terbahagi kepada dan kata ganti nama diri dan kata ganti nama tunjuk. 
5. Kata ganti nama diri pula terbahagi kepada kata ganti nama diri tanya dan kata ganti nama diri orang. 
 

 

21-03-2013 09-25-50 AM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permanent link to this article: http://sksungaigelugor.edu.my/?page_id=1124